إقترا ح قانون معجّل مكرر يرمي إلى تعديل المادة 22 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)

Désolé, cet article est seulement disponible en Anglais Américain. Pour le confort de l’utilisateur, le contenu est affiché ci-dessous dans une autre langue. Vous pouvez cliquer le lien pour changer de langue active.

Download (PDF, Inconnu)